tin91
  • Cờ tướng: Số trận: 761, Thắng: 352, Thua: 401, Điểm: 1439
  • Cờ úp: Số trận: 3843, Thắng: 1749, Thua: 2082, Điểm: 1782

Các trận gần đây của tin91

  • Cờ tướng - 23 giờ trước
    ocbao123 1360 -12
    vs
    tin91 1451 +12