tin91
  • Cờ tướng: Số trận: 486, Thắng: 217, Thua: 263, Điểm: 1388
  • Cờ úp: Số trận: 3653, Thắng: 1663, Thua: 1980, Điểm: 1728

Các trận gần đây của tin91