toan1em2013
  • Cờ úp: Số trận: 589, Thắng: 268, Thua: 321, Điểm: 1363
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của toan1em2013