toangv1145
  • Cờ tướng: Số trận: 26, Thắng: 22, Thua: 3, Điểm: 1787
  • Cờ úp: Số trận: 2, Thắng: 0, Thua: 2, Điểm: 1390

Các trận gần đây của toangv1145