toanminhtri
  • Cờ tướng: Số trận: 10772, Thắng: 4187, Thua: 6300, Điểm: 1462
  • Cờ úp: Số trận: 42, Thắng: 6, Thua: 36, Điểm: 1226

Các trận gần đây của toanminhtri