TOM8276
  • Cờ tướng: Số trận: 226, Thắng: 111, Thua: 112, Điểm: 1469
  • Cờ úp: Số trận: 323, Thắng: 166, Thua: 157, Điểm: 1412

Các trận gần đây của TOM8276

  • Cờ tướng - 3 ngày trước
    TOM8276 1489 0
    vs
    Anonymous 0 0