Tony2017
  • Cờ úp: Số trận: 589, Thắng: 299, Thua: 289, Điểm: 1806
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của Tony2017