Trandiepthanh
  • Cờ tướng: Số trận: 11, Thắng: 7, Thua: 4, Điểm: 1470
  • Cờ úp: Số trận: 259, Thắng: 142, Thua: 117, Điểm: 1581

Các trận gần đây của Trandiepthanh