tranhuutrong89
  • Cờ úp: Số trận: 321, Thắng: 184, Thua: 137, Điểm: 1856
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của tranhuutrong89