tranvanducsonmau
  • Cờ tướng: Số trận: 3295, Thắng: 1701, Thua: 1500, Điểm: 1500
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của tranvanducsonmau