treviet1945
  • Cờ tướng: Số trận: 2, Thắng: 1, Thua: 1, Điểm: 1398
  • Cờ úp: Số trận: 931, Thắng: 547, Thua: 383, Điểm: 1810