trongnghia230465
  • Cờ tướng: Số trận: 11073, Thắng: 6575, Thua: 4275, Điểm: 1681
  • Cờ úp: Số trận: 1, Thắng: 0, Thua: 1, Điểm: 1400

Các trận gần đây của trongnghia230465