trongnghia230465
  • Cờ tướng: Số trận: 8088, Thắng: 4878, Thua: 3075, Điểm: 1638
  • Cờ úp: Số trận: 1, Thắng: 0, Thua: 1, Điểm: 1400

Các trận gần đây của trongnghia230465