trongnghia230465
  • Cờ tướng: Số trận: 12490, Thắng: 7336, Thua: 4869, Điểm: 1546
  • Cờ úp: Số trận: 1, Thắng: 0, Thua: 1, Điểm: 1400

Các trận gần đây của trongnghia230465