trumchoico
  • Cờ tướng: Số trận: 11, Thắng: 1, Thua: 10, Điểm: 1334
  • Cờ úp: Số trận: 7481, Thắng: 3136, Thua: 4326, Điểm: 1683

Các trận gần đây của trumchoico