Trumkhungbo
  • Cờ úp: Số trận: 1125, Thắng: 579, Thua: 543, Điểm: 1848
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của Trumkhungbo