trungnien
  • Cờ tướng: Số trận: 1097, Thắng: 494, Thua: 582, Điểm: 1525
  • Cờ úp: Số trận: 157, Thắng: 67, Thua: 90, Điểm: 1363

Các trận gần đây của trungnien