Truongdinhthanh
  • Cờ tướng: Số trận: 19, Thắng: 12, Thua: 6, Điểm: 1510
  • Cờ úp: Số trận: 5751, Thắng: 2926, Thua: 2812, Điểm: 1524

Các trận gần đây của Truongdinhthanh