truongvanhien
  • Cờ tướng: Số trận: 2393, Thắng: 1349, Thua: 976, Điểm: 1463
  • Cờ úp: Số trận: 514, Thắng: 277, Thua: 237, Điểm: 1575

Các trận gần đây của truongvanhien