Tuan.17
  • Cờ tướng: Số trận: 72, Thắng: 30, Thua: 42, Điểm: 1257
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của Tuan.17