tuananh2207
  • Cờ tướng: Số trận: 943, Thắng: 444, Thua: 478, Điểm: 1634
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của tuananh2207