tuancan07
  • Cờ tướng: Số trận: 21, Thắng: 8, Thua: 13, Điểm: 1356
  • Cờ úp: Số trận: 13702, Thắng: 7511, Thua: 6174, Điểm: 1770

Các trận gần đây của tuancan07

  • Cờ úp - hôm qua
    tuancan07 1780 0
    vs
    Anonymous 0 0