tuancan07
  • Cờ tướng: Số trận: 21, Thắng: 8, Thua: 13, Điểm: 1356
  • Cờ úp: Số trận: 15954, Thắng: 8662, Thua: 7269, Điểm: 1670

Các trận gần đây của tuancan07

  • Cờ úp - 2 ngày trước
    tuancan07 1658 0
    vs
    Anonymous 0 0