Tuanhbibo
  • Cờ tướng: Số trận: 16, Thắng: 6, Thua: 10, Điểm: 1380
  • Cờ úp: Số trận: 508, Thắng: 294, Thua: 213, Điểm: 1600