Tuanmau134
  • Cờ tướng: Số trận: 1296, Thắng: 578, Thua: 683, Điểm: 1465
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của Tuanmau134