tuanpa3
 • Cờ tướng: Số trận: 28, Thắng: 14, Thua: 14, Điểm: 1376
 • Cờ úp: Số trận: 5, Thắng: 0, Thua: 5, Điểm: 1310

Các trận gần đây của tuanpa3

 • Cờ tướng - 3 tuần trước
  tuanpa3 1376 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 3 tuần trước
  tuanpa3 1348 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 3 tuần trước
  tuanpa3 1348 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 3 tuần trước
  tuanpa3 1363 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 3 tuần trước
  tuanpa3 1363 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 3 tuần trước
  tuanpa3 1363 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 3 tuần trước
  Anonymous 0 0
  vs
  tuanpa3 1363 0
 • Cờ tướng - 3 tuần trước
  tuanpa3 1363 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 4 tuần trước
  Toanbk 1411 +17
  vs
  tuanpa3 1408 -17