Tulenhcovoviahelaanh
  • Cờ tướng: Số trận: 8, Thắng: 5, Thua: 3, Điểm: 1440
  • Cờ úp: Số trận: 1, Thắng: 0, Thua: 1, Điểm: 1386

Các trận gần đây của Tulenhcovoviahelaanh