tunguyenminh
  • Cờ tướng: Số trận: 14066, Thắng: 7185, Thua: 6606, Điểm: 1564
  • Cờ úp: Số trận: 1, Thắng: 0, Thua: 1, Điểm: 1393

Các trận gần đây của tunguyenminh