tunguyenminh
  • Cờ tướng: Số trận: 12844, Thắng: 6608, Thua: 6000, Điểm: 1546
  • Cờ úp: Số trận: 1, Thắng: 0, Thua: 1, Điểm: 1393

Các trận gần đây của tunguyenminh