tunguyenminh
  • Cờ tướng: Số trận: 15360, Thắng: 7800, Thua: 7254, Điểm: 1491
  • Cờ úp: Số trận: 1, Thắng: 0, Thua: 1, Điểm: 1393

Các trận gần đây của tunguyenminh