Tuong.si.tuong123
  • Cờ tướng: Số trận: 3492, Thắng: 2152, Thua: 1312, Điểm: 1436
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của Tuong.si.tuong123