Tx4994
 • Cờ tướng: Số trận: 1, Thắng: 0, Thua: 1, Điểm: 1400
 • Cờ úp: Số trận: 1561, Thắng: 786, Thua: 771, Điểm: 1636

Các trận gần đây của Tx4994

 • Cờ úp - 31/5/2024
  Tx4994 1664 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 23/5/2024
  Tx4994 1630 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 23/5/2024
  Tx4994 1630 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 23/5/2024
  Tx4994 1605 +16
  vs
  TQz2 1565 -16
 • Cờ úp - 23/5/2024
  TQz2 1581 -16
  vs
  Tx4994 1589 +16
 • Cờ úp - 23/5/2024
  Tx4994 1589 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 23/5/2024
  Tx4994 1589 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 23/5/2024
  Tx4994 1589 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 23/5/2024
  Tx4994 1589 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 23/5/2024
  Anonymous 0 0
  vs
  Tx4994 1589 0
 • Cờ úp - 23/5/2024
  Tx4994 1589 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 23/5/2024
  Anonymous 0 0
  vs
  Tx4994 1589 0
 • Cờ úp - 23/5/2024
  Tx4994 1589 0
  vs
  Anonymous 0 0