Tx4994
 • Cờ tướng: Số trận: 1, Thắng: 0, Thua: 1, Điểm: 1400
 • Cờ úp: Số trận: 1540, Thắng: 772, Thua: 764, Điểm: 1575

Các trận gần đây của Tx4994

 • Cờ úp - 8 giờ trước
  Tx4994 1530 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 9 giờ trước
  Anonymous 0 0
  vs
  Tx4994 1530 0
 • Cờ úp - 9 giờ trước
  Tx4994 1530 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 9 giờ trước
  Anonymous 0 0
  vs
  Tx4994 1530 0
 • Cờ úp - 9 giờ trước
  Tx4994 1530 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 9 giờ trước
  Tx4994 1530 0
  vs
  Anonymous 0 0