U50222856
 • Cờ úp: Số trận: 786, Thắng: 544, Thua: 242, Điểm: 1965
 • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của U50222856

 • Cờ úp - 1 tuần trước
  Anonymous 0 0
  vs
  U50222856 1981 0
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  U50222856 1981 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  Anonymous 0 0
  vs
  U50222856 1981 0
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  U50222856 1981 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  U50222856 1981 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 3 tuần trước
  Anonymous 0 0
  vs
  U50222856 1986 0
 • Cờ úp - 3 tuần trước
  U50222856 1986 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 3 tuần trước
  U50222856 1986 0
  vs
  Anonymous 0 0