uber

Các trận gần đây của uber
 • Cờ úp - 19 giờ trước
  thandg 1404 +9
  vs
  uber 1254 -9
 • Cờ úp - 19 giờ trước
  uber 1264 -10
  vs
  thandg 1394 +10
 • Cờ úp - 19 giờ trước
  gackjem 1562 +5
  vs
  uber 1269 -5
 • Cờ úp - 20 giờ trước
  Kazeta 1455 +8
  vs
  uber 1277 -8
 • Cờ úp - 20 giờ trước
  Kazeta 1446 +9
  vs
  uber 1286 -9