V123
 • Cờ úp: Số trận: 641, Thắng: 344, Thua: 294, Điểm: 1880
 • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của V123

 • Cờ úp - hôm qua
  V123 1896 -16
  vs
  NgTai 1957 +16
 • Cờ úp - hôm qua
  NgTai 1939 +18
  vs
  V123 1914 -18
 • Cờ úp - hôm qua
  V123 1932 -18
  vs
  NgTai 1921 +18
 • Cờ úp - hôm qua
  NgTai 1903 +18
  vs
  V123 1950 -18
 • Cờ úp - hôm qua
  saule 1912 -13
  vs
  V123 1937 +13
 • Cờ úp - hôm qua
  V123 1956 -19
  vs
  saule 1893 +19
 • Cờ úp - 3 ngày trước
  V123 1940 +16
  vs
  123hong 1901 -16
 • Cờ úp - 3 ngày trước
  123hong 1917 -16
  vs
  V123 1924 +16