V50467074
  • Cờ tướng: Số trận: 658, Thắng: 293, Thua: 343, Điểm: 1398
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của V50467074