V84448333
  • Cờ úp: Số trận: 1291, Thắng: 677, Thua: 613, Điểm: 1557
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của V84448333