Van.Long.25101945
  • Cờ tướng: Số trận: 1, Thắng: 0, Thua: 1, Điểm: 1383
  • Cờ úp: Số trận: 14713, Thắng: 6379, Thua: 8308, Điểm: 1525

Các trận gần đây của Van.Long.25101945