Van.Long.25101945
  • Cờ tướng: Số trận: 1, Thắng: 0, Thua: 1, Điểm: 1383
  • Cờ úp: Số trận: 9930, Thắng: 4308, Thua: 5605, Điểm: 1457

Các trận gần đây của Van.Long.25101945