Vankha
  • Cờ úp: Số trận: 332, Thắng: 168, Thua: 164, Điểm: 1585
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của Vankha