Vanlong251045
  • Cờ tướng: Số trận: 68, Thắng: 27, Thua: 38, Điểm: 1511
  • Cờ úp: Số trận: 43123, Thắng: 17861, Thua: 25207, Điểm: 1377

Các trận gần đây của Vanlong251045