Vietnamhn
 • Cờ tướng: Số trận: 5259, Thắng: 3049, Thua: 2032, Điểm: 1469
 • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của Vietnamhn

 • Cờ tướng - hôm qua
  Anonymous 0 0
  vs
  Vietnamhn 1469 0
 • Cờ tướng - hôm qua
  Vietnamhn 1469 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - hôm qua
  Vietnamhn 1469 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 3 ngày trước
  Vietnamhn 1436 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 3 ngày trước
  Vietnamhn 1439 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 3 ngày trước
  Vietnamhn 1439 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 3 ngày trước
  Vietnamhn 1439 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 3 ngày trước
  Vietnamhn 1439 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 4 ngày trước
  Vietnamhn 1425 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 4 ngày trước
  Anonymous 0 0
  vs
  Vietnamhn 1430 0