Vietnamhn
 • Cờ tướng: Số trận: 6386, Thắng: 3689, Thua: 2473, Điểm: 1487
 • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của Vietnamhn

 • Cờ tướng - 8/5/2024
  Vietnamhn 1486 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 7/5/2024
  Vietnamhn 1478 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 7/5/2024
  Vietnamhn 1483 0
  vs
  Anonymous 0 0