vinh1239
 • Cờ tướng: Số trận: 2009, Thắng: 1087, Thua: 870, Điểm: 1579
 • Cờ úp: Số trận: 483, Thắng: 214, Thua: 269, Điểm: 1249

Các trận gần đây của vinh1239

 • Cờ tướng - 19 phút trước
  vinh1239 1579 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 16 giờ trước
  vinh1239 1249 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 16 giờ trước
  vinh1239 1245 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 23 giờ trước
  vinh1239 1566 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 23 giờ trước
  vinh1239 1566 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 23 giờ trước
  vinh1239 1566 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 23 giờ trước
  vinh1239 1566 0
  vs
  Anonymous 0 0