vitamine
  • Cờ úp: Số trận: 209, Thắng: 131, Thua: 78, Điểm: 2093
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của vitamine