Vodanhtieutotthudo
  • Cờ tướng: Số trận: 100, Thắng: 53, Thua: 45, Điểm: 1509
  • Cờ úp: Số trận: 5349, Thắng: 2732, Thua: 2596, Điểm: 1470

Các trận gần đây của Vodanhtieutotthudo