Vodanhtieutotthudo
  • Cờ tướng: Số trận: 89, Thắng: 48, Thua: 39, Điểm: 1526
  • Cờ úp: Số trận: 3399, Thắng: 1754, Thua: 1631, Điểm: 1584

Các trận gần đây của Vodanhtieutotthudo