Vodanhtieutotthudo
  • Cờ úp: Số trận: 1116, Thắng: 578, Thua: 536, Điểm: 1447
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của Vodanhtieutotthudo