vohaygian
  • Cờ úp: Số trận: 2785, Thắng: 1349, Thua: 1431, Điểm: 1554
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của vohaygian