voson95

Các trận gần đây của voson95
 • Cờ tướng - 2 giờ trước
  voson95 1386 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 22 giờ trước
  voson95 1424 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 22 giờ trước
  TuToan 1372 -14
  vs
  voson95 1410 +14
 • Cờ tướng - 22 giờ trước
  voson95 1394 +16
  vs
  TuToan 1388 -16