Vu8ithoima
  • Cờ tướng: Số trận: 67, Thắng: 22, Thua: 44, Điểm: 1221
  • Cờ úp: Số trận: 11235, Thắng: 5052, Thua: 6156, Điểm: 1390

Các trận gần đây của Vu8ithoima