vuacoup68
  • Cờ úp: Số trận: 35, Thắng: 20, Thua: 15, Điểm: 1652
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của vuacoup68