Vuathuaco
  • Cờ tướng: Số trận: 11, Thắng: 2, Thua: 9, Điểm: 1340
  • Cờ úp: Số trận: 2585, Thắng: 1247, Thua: 1326, Điểm: 1467

Các trận gần đây của Vuathuaco