vui1954
 • Cờ úp: Số trận: 173, Thắng: 72, Thua: 101, Điểm: 1307
 • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của vui1954

 • Cờ úp - 22/11/2023
  vui1954 1307 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 21/11/2023
  vui1954 1307 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 21/11/2023
  Anonymous 0 0
  vs
  vui1954 1307 0
 • Cờ úp - 21/11/2023
  vui1954 1307 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 21/11/2023
  vui1954 1307 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 21/11/2023
  vui1954 1348 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 20/11/2023
  vui1954 1348 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 20/11/2023
  Anonymous 0 0
  vs
  vui1954 1348 0
 • Cờ úp - 20/11/2023
  vui1954 1348 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 19/11/2023
  vui1954 1348 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 19/11/2023
  Anonymous 0 0
  vs
  vui1954 1348 0
 • Cờ úp - 19/11/2023
  vui1954 1348 0
  vs
  Anonymous 0 0