W55799677
  • Cờ tướng: Số trận: 571, Thắng: 244, Thua: 327, Điểm: 1505
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của W55799677