W86742418
 • Cờ tướng: Số trận: 1910, Thắng: 666, Thua: 1244, Điểm: 1253
 • Cờ úp: Số trận: 229, Thắng: 42, Thua: 187, Điểm: 1041

Các trận gần đây của W86742418

 • Cờ tướng - 13/11/2023
  W86742418 1288 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 13/11/2023
  W86742418 1288 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 13/11/2023
  Anonymous 0 0
  vs
  W86742418 1288 0
 • Cờ tướng - 13/11/2023
  W86742418 1288 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 13/11/2023
  W86742418 1298 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 13/11/2023
  W86742418 1298 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 12/11/2023
  W86742418 1298 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 11/11/2023
  Anonymous 0 0
  vs
  W86742418 1289 0
 • Cờ tướng - 11/11/2023
  W86742418 1289 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 11/11/2023
  W86742418 1289 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 11/11/2023
  W86742418 1289 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 11/11/2023
  W86742418 1289 0
  vs
  Anonymous 0 0