W93233839
 • Cờ tướng: Số trận: 46, Thắng: 26, Thua: 20, Điểm: 1400
 • Cờ úp: Số trận: 6986, Thắng: 3515, Thua: 3470, Điểm: 1378

Các trận gần đây của W93233839

 • Cờ úp - 20 giờ trước
  W93233839 1394 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 20 giờ trước
  W93233839 1394 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - hôm qua
  W93233839 1394 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - hôm qua
  Anonymous 0 0
  vs
  W93233839 1394 0
 • Cờ úp - hôm qua
  W93233839 1394 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 4 ngày trước
  W93233839 1409 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 4 ngày trước
  W93233839 1409 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 4 ngày trước
  Anonymous 0 0
  vs
  W93233839 1409 0
 • Cờ úp - 4 ngày trước
  W93233839 1409 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 4 ngày trước
  W93233839 1387 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 4 ngày trước
  W93233839 1387 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 4 ngày trước
  W93233839 1387 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  W93233839 1387 0
  vs
  Anonymous 0 0