window11
  • Cờ tướng: Số trận: 1, Thắng: 1, Thua: 0, Điểm: 1400
  • Cờ úp: Số trận: 6160, Thắng: 2456, Thua: 3695, Điểm: 1277

Các trận gần đây của window11