X38128217
 • Cờ úp: Số trận: 1150, Thắng: 285, Thua: 865, Điểm: 1340
 • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của X38128217

 • Cờ úp - 4 giờ trước
  X38128217 1340 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - hôm qua
  X38128217 1340 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - hôm qua
  X38128217 1284 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - hôm qua
  X38128217 1297 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 3 ngày trước
  X38128217 1206 0
  vs
  Anonymous 0 0