Xaydung
  • Cờ úp: Số trận: 3038, Thắng: 1917, Thua: 1113, Điểm: 1684
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của Xaydung

  • Cờ úp - 7/1/2024
    Xaydung 1603 0
    vs
    Anonymous 0 0