Xaydung
 • Cờ úp: Số trận: 3002, Thắng: 1893, Thua: 1101, Điểm: 1570
 • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của Xaydung

 • Cờ úp - 1 tuần trước
  Xaydung 1602 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  Xaydung 1602 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  Xaydung 1602 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  Xaydung 1585 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  Xaydung 1531 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  Xaydung 1531 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  Anonymous 0 0
  vs
  Xaydung 1531 0
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  Xaydung 1531 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  Anonymous 0 0
  vs
  Xaydung 1531 0
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  Xaydung 1531 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  Anonymous 0 0
  vs
  Xaydung 1531 0
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  Xaydung 1531 0
  vs
  Anonymous 0 0